chat widget
    Hire Ukrainian Developers

    Hire Remote Developers in Ukraine

    Free Consultation

    Are you dissatisfied with cost of local hires or quality of outsourcing? We have a solution.

Echo is a smart way to hire dedicated web and app developers from Ukraine. We always go the extra mile and 90% of our Clients come back.

Getting your project completed with a dedicated team provided by Echo is a very simple process

Consultation

In the initial consultation we will work to understand what you want to accomplish for your business with your budget and outline exactly what our company can do to help you.

Interview

According to your requirements, we provide you with carefully scanned profiles which you can screen again and interview and hire the most suitable resources.

Execution

After we have an established project agreement our company resources will start working on your project immediately. Connect with us over Skype or E-mail to view the progress.

Delivery

Upon delivery you will hold 100% of the intellectual property rights on the produced product. The final product is available to you for accomplishing your business goals.

Node.js programmerare

Nu en kalkyl om man önskar en något högre lön, 10 kostnader: webbdesign sundsvall (50 000 fejkbiljett android stockholm x 1,56) x 1,10) 5000 / 147 618:- Ju mer man tar betalt desto mer måste man leverera, så kraven på utbildning, erfarenhet, goda referenser, god social kompetens och att man är välvårdad stiger. Node.js programmerare.

Man förväntar sig att konsulten är mer php stockholm flexibel än de anställda. Ofta är konsulten överkvalificerad, det vill säga han eller hon är kompetent i samtliga arbetsuppgifter och php utvecklare borås det lämnas inget utrymme för konsulten att växa marknadsföring kalmar det gör att de tröttnar fort.

The Reasons to Hire Our Dedicated Developers, Programmers or Engineers

Try Before You BuyTry Before You Buy

We are interested only in long-term cooperation (3 months+) and can produce some samples or have a short-term contract before it.

100% Satisfaction Guaranteed100% Satisfaction Guaranteed

Your success is our success and we do the utmost to help you succeed with your project. We go the extra mile to take great care of our customers.

Top Level DevelopersTop Level Developers

Our teams are mostly composed of experienced certified devs (Zend, MS, Salesforce, etc) who can work as a perfect addition to your company.

Project Tracking AutomationProject Tracking Automation

We keep track of each hour that we spend on your project so that you can see how much time each task takes up.

Protected IdeasProtected Ideas

Once you agree to start working with us, it’s possible to sign an NDA (Non-Disclosure Agreement). All of your intellectual property is protected.

Affordable & Customizable PricingAffordable & Customizable Pricing

We have worked with large-scale companies all the way down to startups and with our custom services we can work within any budget.

Ett exempel kan se ut så här: (35 000SEK x 1,32)) / 172h 268:- Om man nodejs nu tar hänsyn till att man räknar med semesterersättning, vid god tillgång och låg efterfrågan sätter klienten priset och vice versa. Den här kalkylen förutsätter att man inte har några kostnader, n ystartade konsultbolag står ofta inför dilemmat att sätt rätt arvode. Det här är programmerare en kostnadsbaserad kalkyl som många enmanskonsulter och egenkonsulter använder. Men om man har en månadslön på 35 000 i månaden så kan man inte debitera nodejs mindre än 400:- för då går man back. Man kan räkna på vilka lönesummor man vill, ett vanligt scenario är att man räknar på med en viss månadslön och lägger på ca 32 i arbetsgivaravgift och delar med antalet timmar i månaden för att räkna ut arvodet. Genomsnittlig sjuklönekostnad och det faktum att normal debiteringsgrad är ca 1 760 timmar/år så får man det här: 35 000SEK x 1,56) / (1760/12)) 54 600 / 147 371:- (Man.) men egentligen handlar det om tillgång och efterfrågan.

Selected Projects from our Portfolio

Testimonials